คอเหล้าเฮ! เชียงใหม่อนุญาตร้านอาหารขายและให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ 5 อำเภอนำร่องท่องเที่ยว เริ่ม 6 ธ.ค. 64

คอเหล้าเฮ! เชียงใหม่อนุญาตร้านอาหารขายและให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ 5 อำเภอนำร่องท่องเที่ยว เริ่ม 6 ธ.ค. 64

 

เชียงใหม่ – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติผ่อนคลายการดำเนินกิจการและกิจกรรม อนุญาตให้ร้านอาหารจำหน่ายและดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะ 5 อำเภอนำร่อง โดยต้องผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting เท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64 ขณะที่สถานบันเทิงยังคงงดให้บริการ

 

วันนี้ (4 ธ.ค. 64) รายงานข่าวแจ้งว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ประกอบกับ ศบค.ได้กำหนดให้อำเภอจอมทองเป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

โดยกำหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยต้องผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting

ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ ส่วนการเปิดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อนุญาตให้เฉพาะใน 5 อำเภอนำร่อง และจะต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting เท่านั้น ในระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และระหว่างเวลา 17.00-23.00 น. ส่วนอำเภออื่นๆ หรือร้านที่ยังไม่ผ่านมาตรการดังกล่าว ยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเช่นเดิม ทั้งนี้ สามารถแสดงดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน แต่ห้ามมีการสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีกับลูกค้า

สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังคงปิดดำเนินการต่อไป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขในการเปิดดำเนินการในระยะต่อไป

และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง