หุ้น JTS เขย่าตลาด จน ตลท.ต้องออกโรงเตือน เหตุราคาผันผวนและเสี่ยงสูง

หุ้น JTS เขย่าตลาด จน ตลท.ต้องออกโรงเตือน เหตุราคาผันผวนและเสี่ยงสูง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) เนื่องจากมีสภาพการซื้อขายที่ผิดไปจากปกติ โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และ JTS ได้ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

ปัจจุบันหลักทรัพย์ JTS อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 โดยราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนมาปิดที่จุดสูงสุดใหม่ (New high) เมื่อวานนี้ (11 เม.ย.65) ที่ราคา 472 บาท ด้วย P/E และ P/BV ที่ 1,508.52 เท่า และ 492.74 เท่าตามลำดับ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 408 ล้านบาทต่อวัน ทั้งนี้ หากสภาพการซื้อขาย JTS ยังคงเปลี่ยนแปลงผิดไปจากสภาพปกติอีก โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับจะเข้าสู่มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 กล่าวคือ เพิ่มมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ JTS อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : มาตรการกำกับการซื้อขายมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

มาตรการระดับ 1 : ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

มาตรการระดับ 2 : ห้าม Net Settlement ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

มาตรการระดับ 3 : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket