TKC เทรดวันแรกเปิดตลาดที่ 27 บาท เหนือจอง 50%

TKC เทรดวันแรกเปิดตลาดที่ 27 บาท เหนือจอง 50%

“เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส” เทรดวันแรกเมื่อตลาดเปิดราคาหุ้นอยู่ที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือเหนือจอง 50% จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่กำหนดไว้ห้นละ 18.00 บาท ระดมทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เพื่อใช้ขยายงาน

หุ้น TKC หรือบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (SET) เมื่อเปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือเหนือจอง 50% จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่กำหนดไว้หุ้นละ 18.00 บาท

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ 1,404.00 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ (Transmission Networks) ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลสำรอง ระบบคลาวด์ Smart Solutions ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล และระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงงานบริการเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง เป็นต้น

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ TKC กล่าวว่า บริษัทฯ เข้าเทรดวันแรกมั่นใจว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นน้องใหม่ที่เข้าซื้อขายใน SET ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยศักยภาพในธุรกิจให้บริการรับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมในสายงานระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบความปลอดภัยสาธารณะที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี พร้อมวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที มุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคต เช่น ธุรกิจระบบ Smart Solutions, Smart Logistics ธุรกิจ Cyber Security โฟกัสที่อินฟราสตรักเจอร์ ระบบคลาวด์แบบไฮบริด อุปกรณ์โดรน ที่เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มมิ่ง โดรนที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทำแผนที่ โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านเหล่านี้ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า

โดย TKC เป็นผู้ให้บริการรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey project) ในงานวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารข้อมูล และความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยาวนานกว่า 18 ปี โดยมีทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมระดับสากล และกลุ่มพันธมิตรบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei, Nokia และ Cisco จึงได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) 2,346 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า และมีโอกาสเติบโตตามโครงการภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในอนาคต

การระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์คฝประมาณ 1,404.00 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ (Transmission Networks) ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลสำรอง ระบบคลาวด์ Smart Solutions ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล และระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงงานบริการเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ TKC มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 222 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 78 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 58.50 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 11.70 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยไม่เกิน 7.80 ล้านหุ้น