Author: admin

TQM ควัก 520 ล้าน ซื้อหุ้น TQR สัดส่วน 44.35% เตรียมทำเทนเดอร์Q2

  ทีคิวเอ็มควักเงิน 520 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น TQR จากกลุ่มพรรณนิภา สัดส่วน 44.35% ราคาหุ้นละ 5.10 บาท เตรีชงผู้ถือหุ้รอนุมัติ 28 เม.ย. 65 เตรียมทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ภายในไตรมาส 2/65 วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า TQR ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TQM เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของTQR จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์

Read More
ตลาดปรับฐาน vs. ตลาดหมี แตกต่างกันอย่างไร

ถึงแม้ว่าการปรับฐานของตลาดกับภาวะตลาดหมี จะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง แต่ในเชิงเทคนิคแล้วมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุด คือ เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากจุดสูงสุดของตลาด ระยะเวลาการปรับลดลง ความถี่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน นักลงทุนกังวลว่าตลาดหุ้นจะปรับลดลงอีกครั้งและตั้งคำถามว่าจะปรับลดลงอีกนานแค่ไหน ซึ่งถ้าเอ่ยถึงตลาดที่เป็นช่วงขาลงต้องนึกถึงคำว่า “การปรับฐานของตลาด” (Market Correction) กับ “ภาวะตลาดหมี” ( Bear Market) คำถามที่ตามมา คือ ทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ประโยชน์ของการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการปรับฐานของตลาดและภาวะตลาดหมี จะช่วยให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มตลาดได้ดีขึ้นและคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดและราคาหุ้นในอนาคตได้ เพื่อตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากความสามารถในการรับความเสี่ยงและสไตล์การลงทุนของตัวเอง การปรับฐานของตลาดและภาวะตลาดหมี เป็นคำที่ใช้อธิบายสถานการณ์ตลาดหุ้นในช่วงเวลาปรับลดลง ซึ่งก็ไม่น่าจะมีความแตกต่างกัน แต่ในทางเทคนิคแล้วไม่เหมือนกัน (จากตารางด้านบน) ถ้าเป็นการปรับฐานโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดหุ้นปรับลดลงประมาณ 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด และเกิดนานแค่ไหนก็ได้ ในขณะที่ภาวะตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อตลาดปรับลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดล่าสุด อย่างน้อยเป็นเวลาสองเดือน   จากข้อมูลเชิงเทคนิค มีคำถามตามมาว่าเมื่อตลาดหุ้นมีการปรับฐานอาจเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะตลาดหมี คำตอบคือ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ตลาดดีดกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว หรือตลาดปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นตลาดหมี อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 1974 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 ที่เชื้อไวรัส COVID-19

Read More
STA เดินหน้า ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

STA รุก “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ยกระดับอุตสาหกรรมยาง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ลดการเพิ่มแรงงานใหม่ วางเป้าหมายปี 67 แรงงาน 1 คน ผลิตยางเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล จึงเดินหน้าทำ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” โดยการลงทุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตภายในโรงงานแห่งใหม่และการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและรับซื้อยางจากเกษตรกร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางไทยและนำองค์กรก้าวสู่ยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นใหม่ของบริษัทฯ ที่จะทยอยแล้วเสร็จในปีนี้ 10 โครงการ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 3.7 ล้านตันต่อปี จากปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านตันต่อปี และที่จะลงทุนขยายโรงงานใหม่ในอนาคต ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย เช่น ระบบโรโบติกส์ (หุ่นยนต์) และระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นต้น

Read More
BANPU ทุ่ม 466 ล้าน ซื้อ Solar Esco 49.04%

“บ้านปู” ส่ง BRE Singapore Pte.Ltd. (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Banpu NEXT ที่บ้านปูถือหุ้นร้อยละ 50 ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49.04 ของ Solar Esco Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเวียดนามที่ให้บริการแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร คาดกระบวนการซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กล่าวว่า “ตลอดช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา บ้านปูได้เข้าลงทุนพอร์ตพลังงานสะอาดในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตรวม 218 เมกะวัตต์ สำหรับการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายขอบข่ายพอร์ตพลังงานสะอาดของเราสู่ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร ส่งผลให้เกิดการประสานพลังระหว่างบ้านปู และ Solar Esco เพื่อส่งเสริมจุดแข็งและต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ซึ่งเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปู

Read More
GULF ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1 แสนล้าน ดันรายได้ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน-ดิจิทัล

GULF ทุ่มงบลงทุน 5 ปี 1 แสนล้าน จากปลายปีก่อน วางงบลงทุน 10 ปี เพียง 7.4 หมื่นล้าน เน้นเพิ่มลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน-ธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น จ่อขอไลเซ่นส์ “ศูนย์ซื้อขาย-โบรกเกอร์ สินทรัพย์ดิจิทัล” นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทตั้งงบลงทุน 5 ปี (2565-2569) จำนวน 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 75% หรือ 7.5 หมื่นล้านบาท โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติ 10% หรือ 1 หมื่นล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 10% หรือ 1 หมื่นล้านบาท และธุรกิจดิจิทัล 5% หรือ

Read More
CHAYO โชว์งบปี 64 กวาดกำไร 222 ล้านบาท พุ่ง 43%

CHAYO ประกาศงบปี 2564 สวย รายได้รวม 720 ล้านบาท โต 50 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน ขณะที่กำไรโตหรูไม่แพ้กัน โดยมีกำไรสุทธิ 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้การขายสินทรัพย์หนุน โดยสิ้นปี 2564 มีพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพบริหารกว่า 73,000 ล้านบาท ตั้งเป้าในระยะ 3 ปี 2565-2567 เติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20-25% ต่อปี และคาดว่าปี 2565 จะใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 2564 มีรายได้รวม 720.39

Read More
รัสเซีย-ยูเครน EXIM BANK เตือนผู้ส่งออกรับมือความเสี่ยงทางการค้า

EXIM BANK เผยส่งออกไทยไปรัสเซีย-ยูเครน เพียง 0.4-0.5% ของมูลค่าส่งออกรวม แต่ผู้ส่งออกต้องเตรียมรับมือความเสี่ยงทางการค้า “อัตราแลกเปลี่ยน-วิธีรับชำระเงิน” วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าไรนัก เนื่องจากไทยส่งออกไปรัสเซียและยูเครนเพียง 0.4% และ 0.05% ของมูลค่าส่งออกรวม ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปรัสเซียและยูเครน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเม็ดพลาสติก   อย่างไรก็ตาม ในทางอ้อม ผู้ส่งออกไทยอาจประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานของโลก โดยเฉพาะการเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และสินแร่ต่าง ๆ ถูกมาตรการลงโทษ ทำให้ส่งออกสินค้าดังกล่าวยากลำบาก เช่นเดียวกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตอันดับต้น ๆ ของโลก “เมื่อเกิดปัญหาความตึงเครียดส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน

Read More
DMT ปลื้มผลประกอบการ Q4/2564 เติบโต 110%

‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT ไฟเขียวเงินปันผล 0.32 บาท/หุ้น หรือประมาณร้อยละ 93.5 ของกำไรปี 64 ไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทางเป็นจำนวน 384.79 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ผลจากปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 72,396 คันต่อวัน คาดปี 65 รายได้และปริมาณการจราจรโตตามทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยฟื้นตัว มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีปรับตามพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าแผนขยายกิจการและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 3 มิติ นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140 ล้านหุ้นเข้าจดทะเบียน และมีการซื้อขายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง

Read More
PRIMO ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก Fuchsia VC-Beacon VC

PRIMO สตารท์อัปผู้เชี่ยวชาญด้าน Omnichannel Marketing-Platform สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ ระดมเงินลงทุนรอบ Pre-Series A จาก Fuchsia VC และ Beacon VC เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า และระบบเพื่อการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า รวมถึงขยายธุรกิจรองรับการเติบโต ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของการทำธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่ในยุคที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง นายวีร์ สิรสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโมเวิร์ล จำกัด (PRIMO) กล่าวว่า Omnichannel Marketing Platform เติบโตอย่างชัดเจนในยุคโควิด-19 ธุรกิจขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของเครื่องมือเพื่อใช้ทำการตลาดในรูปแบบ Omnichannel มากขึ้น และยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก ด้วยองค์กรขนาดใหญ่ต่างมองหาแพลตฟอร์มที่จะนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางเพื่อนำมาประมวลผลและสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ นายวีร์ กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้ PRIMO Omnichannel Marketing Platform มีความสามารถมากขึ้น มีความยืดหยุ่นสูง และติดตั้งได้โดยใช้เวลาอันสั้น ทำให้นักการตลาดมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่เป็น Data Driven นอกจากนี้ PRIMO Omnichannel Marketing

Read More
ZIGA ทุ่มเงินอีก 100 ล้านบาท เดินหน้าขุดบิทคอยน์เพิ่ม 200 เครื่อง

ZIGA ลุยธุรกิจ Bitcoin Mining เต็มพิกัด ควักเงินอีก 100 ล้านบาท ซื้อเครื่องขุดเพิ่ม 200 เครื่อง ปักหมุดไตรมาส 1/65 มีกำลังแรงขุดครบ 400 เครื่อง หนุนรายได้-กำไรพุ่ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) โดยเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มีการขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ จำนวน 200 เครื่องเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ.กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เลือกพิจารณาการสั่งซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์กับบริษัทที่มีการรับประกันเครื่อง ณ วันส่งมอบทั้งจำนวน และบริการรับประกันการซ่อมเครื่องหลังส่งมอบเป็นหลักสำคัญ โดยเครื่องขุดบิตคอยน์จะส่งมอบ

Read More