สคร.เผยสิ้นปีงบ 65 รสก.เบิกจ่ายได้สูงถึง 88% ลุ้นปีปฏิทินเบิกจ่ายตามเป้าหมาย ดัน ศก.ไทย

สคร.เผยสิ้นปีงบ 65 รสก.เบิกจ่ายได้สูงถึง 88% ลุ้นปีปฏิทินเบิกจ่ายตามเป้าหมาย ดัน ศก.ไทย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 276,249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565) 34 แห่ง จำนวน 114,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565-เดือนกันยายน 2565) 9 แห่ง จำนวน 161,558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนเบิกจ่ายสะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายอีก 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
หน่วย : ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ
กรอบลงทุนทั้งปี
แผนเบิกจ่ายสะสม
ผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.64-ก.ย.65)
จำนวน 34 แห่ง 130,040130,040114,69088%
ปีปฏิทิน (ม.ค.65-ก.ย.65)
จำนวน 9 แห่ง 224,847156,598161,558103%
รวม 43 แห่ง354,887286,639276,24996%

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ้นปีงบประมาณ 2565 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมายได้เป็นไปตามแผน เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนหลังจากสถานการณ์คลี่คลายและดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ 88 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่ง สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไป